Opleiding Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid

Wat leer je?

Wat leer je?
Hoe kun je mensen met sport en beweging ondersteunen bij een gezondere leefstijl? Dat leer je in de opleiding Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid. Het doel van de ondersteuning is (erger worden van) aandoeningen te voorkomen.

Je krijgt les over ziektes die verband houden met een ongezonde leefstijl. Hoe verlopen ze, wat zijn de gevolgen en hoe zijn ze te voorkomen? Ook verdiep je je in voeding in relatie tot sport en bewegen.

Je ontdekt hoe je projecten voor een gezonde leefstijl opstelt en uitvoert. Je leert te beoordelen wat deelnemers aankunnen en hoe je doelen voor ze vaststelt. Ook kom je te weten hoe je deelnemers motiveert en begeleidt.

Verder is er aandacht voor het organiseren van wedstrijden, evenementen en toernooien. Alle aspecten komen daarbij aan bod: het opstellen van een plan, de voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

Je verdiept je ook in het voorkómen van blessures, in Eerste hulp bij sportongevallen (EHBSO) en reanimatie.

Ten slotte werk je aan jouw vaardigheden op het gebied van management: je leert hoe je kunt bijdragen aan sportbeleid en hoe je dit kunt overbrengen op medewerkers.
 
Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit:

  • een algemene basis met vakken als Engels, rekenen en burgerschap
  • een beroepsgerichte basis: je leert hoe je sport- en bewegingsactiviteiten voorbereidt, aanbiedt en uitvoert

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Sport en Bewegen: Sport- en Bewegingsleider (niveau 3), Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport (niveau 4), Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid (niveau 4), Coördinator Sport- en Bewegingsagogie (niveau 4), Coördinator Sportinstructie, Training en Coaching (niveau 4).

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen, in dit geval Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid. Je leert in dit profieldeel onder meer hoe je een programma voor een gezondere leefstijl aanbiedt, en hoe je taken uitvoert die het beleid ondersteunen.

Keuzedeel

De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het HBO

Binnen dit deel kun je dus zelf keuzes maken. Je kiest bijvoorbeeld voor Sportmassage of Specifieke doelgroepen sport en bewegen. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

 

Verhouding theorie en praktijk

Je volgt deze opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL). Dit betekent dat je minimaal 20 procent van je studietijd besteedt aan praktijk in de vorm van stages. De rest van de tijd ga je naar school.


Lees meer over:
Gaan leren: beroepsgericht onderwijs

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.