Opleiding Coördinator Sport- en Bewegingsagogie

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Opleiding Coördinator Sport- en Bewegingsagogie

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Je kunt de MBO-opleiding Coördinator Sport- en Bewegingsagogie (niveau 4) volgen via de beroepsopleidende leerweg (BOL, naar school en stage lopen). De duur van de opleiding is drie tot vier jaar.

Vrijstellingen
Met een aantal diploma's is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Ook met een EVC-traject is dit mogelijk. Zie eisen toelating.