Opleiding Coördinator Sport- en Bewegingsagogie

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Coördinator Sport- en Bewegingsagogie leer je hoe je mensen kunt helpen bij hun herstelproces of bij het omgaan met hun problemen. Dit met behulp van sport- en bewegingsactiviteiten. De problemen kunnen variëren van een lichamelijke of verstandelijke beperking tot gedrags- of psychiatrische problemen.

Je komt te weten hoe je sport- en bewegingsactiviteiten ontwikkelt en uitvoert. Deze pas je aan op de lichamelijke mogelijkheden van de cliënt(en). Je leert daarom veel over het menselijk lichaam. Ook kom je te weten hoe je een individueel ondersteuningsplan schrijft en hoe je de sport- en bewegingsactiviteiten evalueert.

Later in je beroep krijg je te maken met mensen die vaak erg specifieke en complexe problemen hebben. Tijdens je opleiding ontdek je hoe je moet omgaan met de soms hevige emoties van cliënten. Hierbij komen sociale en communicatieve vaardigheden aan bod.

Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit:

  • een algemene basis met vakken als Engels, rekenen en burgerschap
  • een beroepsgerichte basis: je leert hoe je sport- en bewegingsactiviteiten voorbereidt, aanbiedt en uitvoert

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Sport en Bewegen: Sport- en Bewegingsleider (niveau 3), Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport (niveau 4), Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid (niveau 4), Coördinator Sport- en Bewegingsagogie (niveau 4), Coördinator Sportinstructie, Training en Coaching (niveau 4).

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen, in dit geval Coördinator Sport- en Bewegingsagogie. Je leert in dit profieldeel bijvoorbeeld hoe je een agogisch sport- en bewegingsprogramma opstelt en hoe je coördinerende taken uitvoert.

Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het HBO

Binnen dit deel kun je dus zelf keuzes maken. Je kiest bijvoorbeeld voor Basismanagement of Sportmassage. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

Verhouding theorie en praktijk
Je volgt deze opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL). Dit betekent dat je minimaal 20 procent van je studietijd besteedt aan praktijk in de vorm van stages. De rest van de tijd ga je naar school.

Lees meer over:
Gaan leren: beroepsgericht onderwijs

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.