Opleiding Coördinator Sport- en Bewegingsagogie

Wist je dat…?

mensen met psychiatrisch klachten door bewegingsactiviteiten geholpen worden hun problemen in te zien, te verwerken en hiermee om te gaan?

je waarschijnlijk een studieduurverkorting kunt krijgen als je al over (vrijwilligers)ervaring beschikt? Met een EVC-procedure kun je laten testen welke relevante ervaring hierop van toepassing is. Zie ook: Eisen toelating.

je met deze MBO-opleiding niveau 4 mogelijk vrijstellingen krijgt bij de HBO-opleiding Sportkunde?

het voor deze opleiding belangrijk is dat je goed bent in sport?