Opleiding Deskundige Infectiepreventie

Wat leer je?

Leerdoelen
Tijdens de opleiding Deskundige Infectiepreventie leer je door middel van het verwerken en toepassen van informatie hoe je zelfstandig of met collega’s allerlei werkzaamheden kunt coördineren met betrekking tot hygiëne en infectiepreventie binnen een organisatie.

Onderwerpen
Voorbeelden van onderwerpen die tijdens de studie aan de orde komen zijn:
- organisatie en communicatie
- epidemiologie, onderzoeksmethodologie en statistiek
- reiniging, desinfectie, sterilisatie
- medische techniek, farmacotherapie
- preventie en bestrijding van ziekenhuisinfecties en epidemieën
- verpleegkunde
- medische microbiologie (bijvoorbeeld antibioticabeleid en -resistentie)

Verhouding theorie/praktijk
Tijdens deze opleiding werk je als deskundige Infectiepreventie in opleiding in een algemeen ziekenhuis, universitair medisch centrum of bij een GGD. Hiervoor heb je een dienstverband nodig van minimaal 24 praktijkuren per week. Je wordt begeleid door ervaren collega’s en de arts-microbioloog of arts-infectieziekten. Je gaat ongeveer drie dagen per maand naar school, de rest ben je bezig met leren en werken in de praktijk.

Afronding
Na afronding van de studie ontvang je het post HBO-diploma Deskundige Infectiepreventie, dat landelijk erkend is. Het profiel 'Deskundige infectiepreventie in het ziekenhuis' is binnen deze opleiding erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO). Voor het profiel 'Deskundige infectiepreventie in de Publieke Gezondheidszorg' is dit vooralsnog niet van toepassing.