Opleiding Deskundige Infectiepreventie

Wist je dat…?

de opleiding Deskundige Infectiepreventie een post HBO-opleiding is?

er continu allerlei onderzoeken naar infecties gedaan worden? Na het volgen van de opleiding kan het interessant zijn bij- en nascholingscursussen te volgen.

je als deskundige Infectiepreventie een grote bijdrage levert aan de zorg voor de kwaliteit van de instelling? En ook aan het terugdringen van de kosten: er geldt namelijk dat minder infecties ook minder extra kosten opleveren...