Opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende

Wat leer je?

Wat leer je?
Als verzorgende in een verpleeghuis of woonzorgcentrum of als je zorg thuis verleent kun je doorgroeien tot eerst verantwoordelijk verzorgende. Ook als je contactverzorgende, zorgcoördinator of persoonlijk begeleider bent of wordt, heb je veel aan de EVV-opleiding. Met de opleiding word je toegerust om de taken uit te oefenen die bij deze functies horen.

Hierbij hoort bijvoorbeeld de coördinatie van zorg en het bewaken van de continuïteit van de zorgverlening. De opleiding leert je ook aanspreekpunt te zijn voor alle betrokkenen: de cliënt zelf, maar ook mantelzorgers en collega-zorgverleners. Tot het opleidingsprogramma behoren zodoende ook communicatieve vaardigheden. Deze helpen je zo goed mogelijk zorg te dragen voor een prettig woon- en leefklimaat voor je cliënten.

Voorbeelden van competenties
- Cliëntgerichte zorgvisie
- Multidisciplinair overleg (MDO)
- Zorgleefplan opstellen
- Bewaken uitvoering zorgleefplan
- Communicatie en onderhandelen
- Bewaken van de kwaliteit van leven van cliënten
- Problemen signaleren en oplossen

Theorie en praktijk
De opleiding bestaat uit verschillende modules waarbij je theorie en praktijk met elkaar afwisselt. De studie- en praktijkopdrachten, bijvoorbeeld in de vorm van proeven van bekwaamheid, kun je zowel thuis, tijdens de contactdagen op school als op je werkplek uitvoeren. De meeste onderwijsinstellingen werken ook met assessment, portfolio’s en persoonlijke ontwikkelplannen (POP’s). Intervisie (verplichte individuele studiebegeleiding) kan deel uitmaken van de EVV opleiding.