Opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende

Wat zijn de kosten?

Kosten
Elke onderwijsinstelling berekent z’n eigen lesgeld. De onderlinge verschillen tussen onderwijsinstellingen wat betreft lesgeld zijn groot: zo zijn er onderwijsinstellingen waar het lesgeld € 750,- bedraagt en onderwijsinstellingen waar per cursist ruim € 2.500,- berekend wordt.

Wel of geen erkenning, het aantal contacturen, begeleiding en de mate van zelfstudie beïnvloeden de kosten van de opleiding. 

De opleiding EVV is landelijk erkend door de branche. Maar niet alle onderwijsinstellingen bieden het erkende traject aan: het is dus raadzaam vooraf naar de erkenning te informeren. 

Vergoeding
De EVV-opleiding kan door je werkgever vergoed worden; dit is vrij gebruikelijk.

Levenlanglerenkrediet
Wist jij dat iedereen tot 55 jaar tegen gunstige voorwaarden geld kan lenen bij de overheid om studiekosten te betalen? Deze studiefinanciering heet Levenlanglerenkrediet. Het geldt ook voor mensen die een deeltijdopleiding volgen of een tweede bachelor- of masteropleiding willen doen na hun bachelor en geen recht meer hebben op reguliere studiefinanciering.

Ook als je een voltijd BOL-opleiding gaat volgen aan het MBO is het mogelijk om hier gebruik van te maken. Lees de verdere voorwaarden op de website van DUO!