Opleiding Entree: Assistent Dienstverlening en Zorg niv. 1

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma’s
Om met deze opleiding te starten heb je geen diploma van het voorgezet onderwijs nodig. Je moet wel minimaal 16 jaar zijn. Voordat je aan de opleiding begint, word je door het ROC uitgenodigd voor een intakegesprek en/of intaketoets.

Werken en leren?
Als je de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren) wilt doen, heb je een leerwerkplek nodig. Je gaat daar solliciteren naar de functie leerling assistent dienstverlening en zorg. Veel ROC's kunnen je helpen bij het zoeken naar een leerwerkplek.