Opleiding Entree: Assistent Horeca, Voeding & Voedingsindustrie

Wat leer je?

Wat leer je?
Liefde voor eten en een hart voor mensen, dat is waar het om draait in de entreeopleiding Assistent Horeca, Voeding & Voedingsindustrie. Je leert hoe het is om te werken met voedsel volgens procedures en hygiënevoorschriften. Door deze brede opleiding kun je na afronding van start binnen verschillende richtingen: voedingsindustrie, de horeca en de brood- en banketsector. Of doorstromen naar niveau 2.

Tijdens de entreeopleiding leer je onder meer:
•    groenten wassen
•    ingrediënten snijden
•    desserts decoreren
Naast assisteren bij het (voor)bereiden van eten, zorg je ook dat de eetgelegenheden er piekfijn uitzien.

Daarnaast is er aandacht voor vaardigheden als op tijd zijn, samenwerken, omgaan met gezag, omgaan met kritiek, werk plannen en afspraken maken en nakomen.

Basisdeel
In deze opleiding krijg je verschillende algemene vakken en beroepsgerichte taken die bij het beroep assistent horeca, voeding of voedingsindustrie horen. Denk daarbij aan:
•    een algemene basis met vakken als Nederlands, rekenen en burgerschap
•    beroepsgerichte taken als de uitgifte van eten, het opdekken van tafels en het schoonmaken van werkruimtes

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de entreeopleiding Assistent Horeca, Voeding & Voedingsindustrie:
•    (voor)bereiden van voedsel
•    inschatting maken over de kwetsbaarheid en bederfelijkheid van voedingsmiddelen
•    toepassen van hygiëne- en procedurevoorschriften
•    verpakken van voedingsmiddelen
•    bijhouden/ controleren van voorraden
Tegelijkertijd besteed je aandacht aan de sociale aspecten zoals een juiste omgang met anderen. Dit is belangrijk omdat je in het beroepsleven te maken krijgt met collega’s, klanten en leveranciers.

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in de praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg (BOL) besteed je zo'n 20% van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kiest, ben je ongeveer 70% van de studietijd in de praktijk aan het leren.

Tijdens de studie leer je de basisvaardigheden met betrekking tot hygiëne, voedselveiligheid en beroepshouding. Het verdiepende onderdeel komt tijdens je stageperiode, waar je bijvoorbeeld kunt kiezen om stage te lopen in de keuken of bediening.