Opleiding Ergotherapie

Wist je dat…?

je deze opleiding alleen maar in voltijd kunt doen?

je na deze opleiding nog verder kunt specialiseren? Bijvoorbeeld in neurorevalidatie of wetenschappelijk onderzoek. Kijk bij Vervolgopleidingen.

ergotherapie heel praktisch werken is? Met cliënten op straat in de rolstoel oefenen, of koken en bakken in een aangepaste keuken of naar de winkel...

je vaak bij de mensen thuis komt?

steeds meer ergotherapeuten een eigen praktijk beginnen, of zich aansluiten bij gezondheidscentra met huisartsen, fysiotherapeuten en logopedisten?

je als ergotherapeut ook terecht kunt komen in revalidatiecentra, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, psychiatrische instellingen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking?

je op veel werkplekken zeer zelfstandig werkt, omdat je de enige ergotherapeut op die afdeling bent of zelfs in de hele instelling? Maar in revalidatiecentra werk je op een ergotherapieafdeling met soms wel twintig collega's.

je als ergotherapeut regelmatig te maken hebt met de familie van de cliënt, zoals partners, ouders of kinderen? Maar bijvoorbeeld ook met de werkgever.