Opleiding Farmacie

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Farmacie

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma's
Om tot de opleiding Farmacie te worden toegelaten, heb je een VWO-diploma nodig.

Welk instroomprofiel?
Voor deze opleiding moet je een van de volgende instroomprofielen hebben gevolgd:
- Natuur en Techniek
- Natuur en Gezondheid (met natuurkunde)
- Economie en Maatschappij (met natuurkunde en scheikunde)
- Cultuur en Maatschappij (met natuurkunde, scheikunde en wiskunde a of b)

HBO-achtergrond
Het is mogelijk dat je wordt toegelaten met een HBO-propedeuse/-einddiploma, mits je voldoende natuurkunde, scheikunde en wiskunde tijdens de opleiding hebt gehad. De onderwijsinstelling van jouw keuze zal dit beoordelen.

Selectieprocedure
In het vorige studiejaar was er voor deze studie een selectieprocedure. De kans is groot dat dit het komend schooljaar weer zo is. Kijk voor meer informatie op de pagina Waar aanmelden.

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.