Opleiding

Geneeskunde

Opleiding

Geneeskunde

De universitaire opleiding Geneeskunde leert je als een arts te redeneren en problemen op te lossen. Je leert veel over het menselijk lichaam, ziekte en gezondheid. De patiënt en zijn ziekte staan centraal tijdens deze opleiding. Na je masterexamen ben je gediplomeerd basisarts.

Lees meer onder het filmpje.

Thomas van Grinsven kijkt bij een echte operatie