Opleiding Geneeskunde

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Geneeskunde

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma's?

Om tot de opleiding Geneeskunde te worden toegelaten, heb je een VWO-diploma nodig met het instroomprofiel:
-    Natuur en Gezondheid met natuurkunde
-    Natuur en Techniek met biologie
Zowel wiskunde A als B geven toegang.

Andere diploma’s

Ook met een einddiploma van HBO of WO word je toegelaten. Je moet dan de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde op VWO-niveau hebben afgerond. Een VWO-diploma oude stijl geeft geen toelatingsrecht meer.

Decentrale selectie

De opleiding Geneeskunde kent een selectieprocedure via decentrale selectie. Dit houdt in dat de universiteiten zelf kandidaten kunnen selecteren, bijvoorbeeld door het afnemen van een toets. Meer informatie vind je op decentralegeneeskunde.nl.

Verkort traject

Aan de universiteit van Groningen kun je een verkorte opleiding Geneeskunde volgen, genaamd ZIG (Zij-Instroom Geneeskunde). Je moet hiervoor in het bezit zijn van een VWO-diploma (met natuur- en scheikunde) en een diploma van een HBO- of universitaire opleiding. Na een zware toelatingsprocedure kun je worden toegelaten tot een schakeljaar. Als je dit jaar succesvol afrondt, word je toegelaten tot de driejarige masteropleiding tot Basisarts.

Klinisch onderzoeker

Op de universiteiten in Utrecht en Maastricht wordt een vierjarige master tot arts-klinisch onderzoeker aangeboden. Deze is alleen bestemd voor WO-bachelors die voor een biomedische richting hebben gekozen. In Utrecht heet deze opleiding SUMMA, in Maastricht A-KO. Voor deze opleidingen geldt een selectieprocedure.

Voor meer informatie kijk je op de sites van de universiteiten. Zie: Waar aanmelden.

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.