Opleiding Geneeskunde

Wat leer je?

Bachelor - 3 jaar

De exacte indeling van de opleiding Geneeskunde verschilt per medische faculteit, maar de behandelde stof is in grote lijnen gelijk.
 
In het eerste jaar krijg je een oriëntatie op het beroep van arts en de gezondheidszorg. In dit jaar bouw je een solide theoretische basis op. De meeste opleidingen bieden in het eerste jaar ook een oriënterende zorgstage aan bij een verpleeg- of ziekenhuis.

In het tweede en derde jaar werk je aan verdieping van de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan in het eerste jaar. De behandeling van de patiënt en zijn ziekte staan centraal. Bij sommige opleidingen – zoals die in Maastricht – ga je al praktisch aan de slag in bijvoorbeeld een onderwijspoli. Daarna sluit je dit deel van de opleiding af met het bachelorexamen.

Master - 3 jaar

Na de bacheloropleiding volgt de 3-jarige masteropleiding tot arts. Hierbij neem je een kijkje op verschillende afdelingen in het ziekenhuis, zoals onder andere: chirurgie, interne geneeskunde, neurologie en kindergeneeskunde. Ook zijn er keuzeperioden die je zelf invult. Je gaat bijvoorbeeld een aantal weken in het buitenland studeren of  loopt in Nederland een co-chap dat je interessant lijkt.
Het praktijkgedeelte van de masteropleiding bestaat uit diverse practica en stages. Je loopt bijvoorbeeld stage bij een huisartsenpraktijk of een RIAGG.