Opleiding Geneeskunde

Waar wil jij je aanmelden?

Waar
Je kunt deze voltijdopleiding volgen aan diverse universiteiten in Nederland:

Veel onderwijsinstellingen hebben verschillende leslocaties. Kijk op de site van de school in welke plaats deze opleiding wordt gegeven.

In het vorige studiejaar was er voor deze studie een selectieprocedure. De kans is groot dat dit het komend schooljaar weer zo is.

Opleiding met selectie
Scholen kunnen zelf studenten selecteren voor hun zogenoemde fixusopleidingen. Het selecteren van studenten heet decentrale selectie. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook je motivatie, persoonlijkheid en andere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt zelf wat de selectiecriteria precies zijn. Bijvoorbeeld een toets, assessment of selectiedag.

Hoe aanmelden?
Is er op de school van jouw keuze sprake van een fixusopleiding, meld je dan op tijd aan. De uiterste aanmelddatum is 15 januari. De aanmelding verloopt via Studielink: www.studielink.nl.

Je mag je voor maximaal 2 (dezelfde) opleidingen met numerus fixus inschrijven. Dat geldt niet voor de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde. Hiervoor kun je je maar bij 1 hogeschool of universiteit per studiejaar aanmelden.

Studiefinanciering
Je studiefinanciering en OV-kaart vraag je aan via DUO op www.duo.nl. Hiervoor heb je een DigiD (digitale handtekening voor overheidsdiensten) met sms-functie nodig.

Op de site DecentraleGeneeskunde.nl vind je handige informatie over de selectieprocedure bij de opleiding Geneeskunde.

Meer onderwijsinstellingen

Zoek en vind adressen via onderwijsinstellingen vinden.