Opleiding

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Tijdens de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker op MBO-niveau 4 (kinderopvang) leer je hoe je kinderen kunt begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld door het aanbieden van specifieke activiteiten. Je leert ook omgaan met kinderen die bijvoorbeeld gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of taalachterstand hebben. Daarnaast voer je gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders over de ontwikkeling van hun kind.

Met deze opleiding kun je later gaan werken in de kinderopvang of op scholen.

Dit is een film gemaakt door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).