Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Je kunt de MBO-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4) op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (BOL, naar school en stage lopen) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren). De duur van beide leerwegen is in principe vier jaar. Het is bij sommige ROC's ook mogelijk om de opleiding in deeltijd te volgen.

Vrijstellingen
Met een aantal diploma's is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Ook met een EVC-traject is dit mogelijk. Zie eisen toelating.