Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker leer je hoe ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbiedt aan kinderen. Ook leer je hoe je bijdraagt aan hun opvoeding. Belangrijk is dat je weet hoe je kinderen een veilige omgeving kunt bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen.

Verder leer je kinderen met gedrags- of ontwikkelingsproblemen te begeleiden, zoals kinderen met een taalachterstand of een verstandelijke beperking. Je overlegt met deskundigen over de opvoeding en de begeleiding van de kinderen.

Omdat je in je werk vaak met groepen kinderen te maken krijgt, moet je weten hoe groepsprocessen werken. Je leert hoe je kinderen op een plezierige manier met elkaar kunt laten omgaan en hoe je sfeer kunt creëren in een groep. Je leert hoe je onverwachte situaties oplost.

Je doet kennis op over hoe je de ontwikkeling van kinderen kunt evalueren en bespreken met collega’s. Omgaan met de ouders en vervangende opvoeders van kinderen is ook een aandachtspunt. Met hen heb je veel contact over de ontwikkeling van hun kind.

Je leert zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen over de kwaliteit van je werkzaamheden. Ook leer je anderen te motiveren om de kwaliteit van het werk hoog te houden.

Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit:

  • een algemene basis: vakken als Engels, rekenen en burgerschap
  • een beroepsgerichte basis: het begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling en werken aan je kwaliteiten en deskundigheid.

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Pedagogisch Werk: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Onderwijsassistent en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.

Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het HBO

Binnen dit deel kun je dus zelf je keuzes maken. Bijvoorbeeld uit de keuzedelen Instroom Pabo of Gekwalificeerd nanny. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg besteed je minimaal 20 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg kiest, ben je minimaal 70 procent van de studietijd werkend aan het leren.

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.