Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Wist je dat…?

je in de kinderopvang werkt met kinderen tot twaalf jaar? De opvang van kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar wordt buitenschoolse opvang genoemd.

er ook een HBO-opleiding is speciaal voor de kinderopvang? Lees meer over de opleiding Pedagogisch Management Kinderopvang.

deze opleiding voor een deel vergelijkbaar is met de opleiding Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg? Dit komt omdat de opleidingen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg uitstroomrichtingen zijn van de studierichting Pedagogisch Werk.

als je in de kinderopvang gaat stage lopen je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebt? De VOG is een bewijs van goed gedrag, dus dat je geen strafbare feiten op je naam hebt staan.