Opleiding Gezondheid & Leven

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens de universitaire bacheloropleiding Gezondheid & Leven kijk je vanuit verschillende perspectieven naar gezondheid. Je bestudeert de bouw en werking van het menselijk lichaam, en verdiept je in cellulaire processen, genetica en microbiologie. Je leert over het ontstaan, de verspreiding en het verloop van ziektes. Maar ook over manieren om ziektes te voorkomen of behandelen. Tevens denk je na over oplossingen voor complexe problemen als de vergrijzing en de groeiende immuniteit voor antibiotica.

Eerste jaar
In het eerste jaar volg je verplichte themavakken. Hierbij bekijk je één gezondheidsonderwerp, bijvoorbeeld kanker, vanuit meerdere invalshoeken. Zo leer je bij het vak ‘bedreiging en bescherming’ over (micro)biologische processen van infectieziekten. Ook verdiep je je in de verspreiding en preventie van deze ziekten. Naast deze themavakken krijg je steunvakken, waarin je basiskennis opdoet over de werking van het menselijk lichaam en het uitvoeren van onderzoek.
 
Tweede jaar: major
In de hoofdfase van de universitaire bacheloropleiding Gezondheid & Leven heb je veel keuzevrijheid. In het tweede jaar kies je je major. Je kunt kiezen uit:

 • de gezondheidswetenschappelijke major
 • de biomedische major
 • de gecombineerde major


In de gezondheidswetenschappelijke major leer je hoe verschillende factoren de gezondheid van mensen beïnvloeden. En hoe je ziekte en ongezond gedrag in de maatschappij kunt voorkomen.
In de biomedische major kijk je hoe het lichaam van een gezond mens op moleculair niveau functioneert en hoe ziektes voorkomen kunnen worden.
In de gecombineerde major krijg je onderdelen uit beide richtingen.

Derde jaar: minor en stage
In het eerste deel van het derde jaar kies je je minor. Deze vrije studieruimte bestaat uit 5 vakken rondom een bepaald thema. Minors die aansluiten bij de opleiding Gezondheid & Leven zijn bijvoorbeeld:

 • environmental health
 • communicatie en gezondheid
 • bestuur, cultuur en organisatie in Gezondheidswetenschappen
 • immunologie en oncologie
 • moleculaire biologie


In het tweede deel van het derde jaar loop je 16 weken stage. Dit doe je bijvoorbeeld bij de onderzoeksafdeling van de universiteit, een ziekenhuis of de GGD. Je doorloopt alle fases van een wetenschappelijk onderzoek: je verzamelt relevante literatuur en doet ervaring op met schriftelijke en mondelinge verslaglegging van je onderzoek.

Zowel je minor als je stage kun je in het buitenland doen. Vraag bij je onderwijsinstelling naar de mogelijkheden.

Practica

Tijdens je studie voer je diverse practica uit, zoals een:

 • observatiepracticum
 • snijzaalpracticum
 • labpracticum
 • onderzoekspracticum