Opleiding Gezondheidswetenschappen

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Gezondheidswetenschappen

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma's
Om tot de opleiding Gezondheidswetenschappen te worden toegelaten, heb je een VWO-diploma nodig.

Vakkenpakket of instroomprofiel
Je kunt met alle profielen instromen in de opleiding Gezondheidswetenschappen. Sommige opleidingen stellen als eis dat je minimaal een 6 voor wiskunde op VWO-niveau hebt gehaald. 

Hoewel ze niet verplicht zijn voor toelating, kun je van de vakken economie, wiskunde B, scheikunde en biologie veel profijt hebben tijdens de studie Gezondheidswetenschappen.

HBO-vooropleiding
Heb je op het HBO je propedeuse- of einddiploma gehaald, dan laten sommige universiteiten je ook toe tot de opleiding. Voldoende wiskundekennis (wiskunde A) is dan een aanbeveling. Soms moet je aantonen dat je de vakken biologie 1, algemene natuurwetenschappen (ANW), wiskunde B of A en Engels op VWO-niveau beheerst. Informeer voor de exacte eisen bij de universiteit. Zie: waar aanmelden.

Vrijstellingen
In sommige gevallen kun je vrijstellingen krijgen voor vakken uit de bacheloropleiding. Informeer bij de onderwijsinstelling van je keuze naar de mogelijkheden.

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.