Opleiding Gezondheidswetenschappen

Wat leer je?

Brede opleiding met differentiaties
De universitaire bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen is zeer breed van opzet. Tijdens de studie specialiseer je je echter door je keuze van majors en minors. Alleen bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is dat niet het geval.

Vakgebieden
De vakgebieden die in de opleiding Gezondheidswetenschappen aan bod komen, zijn:

 • Gezondheidsrecht
 • Sociaal-medische wetenschappen
 • Bestuurs- en organisatiewetenschappen
 • Gezondheidseconomie
 • Biomedische basis van gezondheid en ziekte


Rotterdam, Maastricht, Amsterdam of Enschede?
Hoewel de opleidingen inhoudelijk iets van elkaar verschillen, staat bij elke studie centraal welke factoren de gezondheid beïnvloeden en hoe je de gezondheid kunt bevorderen.

De Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Twente in Enschede zijn gespecialiseerd in beleid en management in de gezondheidszorg. De opleiding in Amsterdam is het meest verwant aan die in Maastricht, de opleiding aan de VU is meer biomedisch georiënteerd.

Erasmus Universiteit
In de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg (BMG) combineer je gezondheidseconomie, gezondheidsrecht, sociaal-medische wetenschappen, organisatiewetenschappen en beleids- en bestuurswetenschappen. Je bestudeert de organisatie achter de gezondheidszorg en de factoren die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Je leert problemen te analyseren en op te lossen die te maken hebben met beleid en management in de gezondheidszorg. Je houdt je bezig met de witte jas in de zorg zonder deze zelf aan te trekken.

Universiteit Twente
De opleiding aan de Universiteit Twente heeft specifieke aandacht voor het onderzoeken en managen van technologie in de zorg. Tijdens de opleiding komen de volgende thema’s aan bod:

 • Gezondheid en ziekte
  Welke (chronische) ziektes zijn er, wat zijn de meest gangbare behandelmethoden en hoe ervaren patiënten deze? Je krijgt vakken als: anatomie, pathofysiologie (het ontstaan van ziektes) en epidemiologie.
 • Technologie
  Welke technologische ontwikkelingen zijn er en wat betekenen deze voor de patiënt en het zorgproces?
 • Organisatie en beleid
  Hoe is de gezondheidszorg georganiseerd? hoe verlopen processen? Hoe wordt de organisatie gefinancierd? Hoe werken organisaties met elkaar samen?

Maastricht University
Verschillende vraagstukken worden bestudeerd vanuit een gedragsinvalshoek, een biologische en een maatschappijwetenschappelijke invalshoek. Na het eerste inleidende en algemene jaar kies je voor een richting:

 • Beleid, management en evaluatie van zorg
  Binnen deze richting leer je complexe verhoudingen binnen de gezondheidszorg te doorgronden.
 • Biologie en gezondheid
  Hier speelt de invloed van voeding, lichamelijke activiteiten en milieufactoren bij het ontstaan van ziektes een rol.
 • Preventie en gezondheid
  De focus ligt onder meer op voorkomen dat mensen ziek worden en op de vroege opsporing van ziektes, zodat vroegtijdige behandeling mogelijk wordt.
 • Geestelijke gezondheidszorg
  Binnen deze richting verdiep je je zowel in de biologische en psychologische als in de sociaal-culturele aspecten van de psychopathologie.

Vrije Universiteit Amsterdam
De opleiding Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam bevat een stevige biomedische component. Bij ongeveer een derde van de vakken staat de biologie van de mens centraal. De overige vakken bieden een brede gezondsheidswetenschappelijke basis. Aan het einde van je derde studiejaar kies je vakken die passen bij de specialisaties in de master. De studie Gezondheidswetenschappen aan de VU richt zich op:

 • Management en organisatie in de gezondheidszorg
 • Preventie en volksgezondheid
 • Infectieziektes
 • Voeding en gezondheid
 • International public health


Meer weten?
Neem dan contact op met één van de opleidingsinstituten: zie waar aanmelden.