Opleiding Hartfunctielaborant

Wat leer je?

Het eerste jaar
Tijdens dit jaar van de opleiding Hartfunctielaborant studeer je - naast je werk op de hartafdeling van een ziekenhuis - zelfstandig met behulp van schriftelijk studiemateriaal. Modulen die aan bod komen zijn onder andere:
– Werken op een hartfunctieafdeling
– Algemene medische kennis
– Omgangskunde en communicatie
– Het registreren van een ECG
– Basiskennis elektrocardiografie

Daarnaast doorloop je twaalf praktijkdagen. Tijdens deze dagen wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld Sociale vaardigheden, Patiëntenvoorlichting, Omgaan met apparatuur en Het registreren van het ECG.

Het eerste jaar sluit je af door examen te doen in alle modulen. 

Het tweede jaar
Ook leerjaar twee volg je inservice: je leert terwijl je werkt. In het studiemateriaal komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: 
- Speciële anatomie, fysiologie en pathologie
- Elektrocardiografie
- Ergometrie en inspanningsfysiologie
- Informatica
- Basiskennis specialisaties

Dit studiejaar worden acht praktijkdagen georganiseerd. Op deze dagen wordt het schriftelijk studiemateriaal toegelicht in de praktijk, met aandacht voor onder andere Werken in teamverband, Ergometrie en Informatica.

Wanneer je ook de examens van het tweede jaar met succes hebt afgerond, ben je in staat om zelfstandig de algemene hartfunctieonderzoeken uit te voeren. Je hebt dan het niveau bereikt van Algemeen Hartfunctie Laborant!

Het derde jaar
In het derde en laatste jaar ga je je specialiseren in één van de volgende vier uitstroomrichtingen:
- Echocardiografie
- Holteranalyse
- Hartkatheterisatie en interventie
- Cardio-implantaten en elektrofysiologisch onderzoek

Tijdens het tweede leerjaar heb je al kennisgemaakt met de inhoud van deze specialisaties.

Afronding
Als je alle certificaten in je bezit hebt, kun je deze inwisselen voor het getuigschrift Hartfunctie Laborant. Om aan de slag te kunnen moet je nog wel een belofte tot geheimhouding afleggen.

Als je de HBO-opleiding hebt afgerond, ben je in het bezit van de titel Bachelor of Science (BSc).