Opleiding Hartfunctielaborant

Reacties

Zelf reageren

Matige opleiding | 18/02/2018 | Henk Peterson

Ik heb de hbo hartfunctielaborant opleiding afgerond met de uitstroom hartkatheterisatie. Hiervoor heb ik de hbo-v afgerond. In vergelijking hiermee vind ik de hbo hartfunctielaborant opleiding slecht. Het werk op de hart catheterisatiekamer is erg leuk, maar terugkijkend op mijn studie heb ik niet het gevoel dat ik een hbo studie heb afgerond.
De lesstof vind ik achterhaald en sluit niet aan met de praktijk. M.b.t. het afstudeerproces ontbreekt het simpelweg aan lesstof over de vaardigheden die nodig zijn voor Evidence Based onderzoek. Dit houdt in dat je dit autodidactisch moet leren. Contact met de leraren gaat moeizaam via de loi-website. Via getypte tekst, zonder chat/mail systeem, vond ik het lastig om feedback verder uit te vragen. Daardoor voelde ik mij soms beperkt in mijn mogelijkheden om mijn resultaten zo goed mogelijk te krijgen. Dit leverde mij veel frustratie op omdat ik graag zo goed mogelijk werk aflever.
Het contact met de loi is slecht. Telefonisch kon ik slecht geholpen worden. Via de e-mail duurde het vaak 1 maand voordat ik een reactie had.
Onder medestudenten die deze opleiding volgt hoor je over het algemeen veel klachten over deze opleiding. Hoewel er af en toe naar feedback wordt gevraagd is er in mijn studietijd weinig verbetering doorgevoerd. Een gemiste kans omdat de loi een monopolie heeft met deze opleiding.
Ik hoop dat mensen die overwegen met deze opleiding te starten iets aan deze informatie hebben. Zodat ze een betere afweging kunnen maken dan dat ik destijds kon.