Opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma’s
De meeste ROC's laten je toe tot de opleiding Helpende Zorg en Welzijn als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's of bewijzen:
- VMBO basisberoepsgerichte leerweg
- MBO niveau 1, Zorghulp of een Entreeopleiding

Vrijstellingen
Vrijstellingen voor onderdelen van de opleiding (zodat de opleiding bijvoorbeeld nog maar een jaar duurt) kun je krijgen met de opleiding:

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Werken en leren
Als je de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg wilt doen (tegelijkertijd werken en leren), moet je zelf op zoek naar een erkend leerbedrijf. Je solliciteert dan naar een functie als leerling helpende zorg en welzijn. Je kunt bij een ROC informeren waar je dit het beste kunt doen. Veel ROC's bemiddelen bovendien tussen jou en een leerbedrijf.

Al ervaring of certificaat?
Als je al relevante ervaring hebt (bijvoorbeeld via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of mantelzorg), kun je misschien een verkort traject volgen. Je moet dan je ervaringen door middel van een EVC-procedure laten erkennen: dat kan een aardige studieduurverkorting opleveren! EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Je kunt je voor een EVC-procedure aanmelden bij een ROC.

Aanvullende eisen
ROC's kunnen altijd aanvullende eisen stellen en bieden soms schakelcursussen aan. Deze zijn handig als je niet aan de toelatingseisen voldoet. Bij veel ROC's is het overigens gebruikelijk dat je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek voordat je aan de opleiding begint.

Zie ook:
Gaan leren: EVC: erkenning voor ervaring
Waar aanmelden