Opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Wist je dat…?

deze opleiding valt onder het dossier Dienstverlening? Ook de opleidingen Medewerker Sport en Recreatie en Medewerker Facilitaire Dienstverlening vallen hieronder. Dit betekent dat je in het basisdeel van je opleiding dezelfde vakken volgt.

je voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn soms een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet inleveren? Deze verklaring wordt ook wel een bewijs van goed gedrag genoemd. Je kunt deze namelijk alleen krijgen als je geen strafbare feiten op je naam hebt staan.

je als helpende goed moet zijn in het leggen van contacten? Gedurende de opleiding leer je precies hoe je de mensen moet benaderen.

je, wanneer je deze opleiding via de BBL volgt, een leerlingsalaris ontvangt? Kijk hiervoor bij het beroep helpende instelling, bij Salaris.