Opleiding Intensive Care Kinderverpleegkundige

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Intensive Care Kinderverpleegkundige

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma’s
Om toegelaten te worden tot de specialistische vervolgopleiding Intensive Care Kinderverpleegkundige heb je het diploma Verpleegkunde A of een ander verpleegkundig diploma, zoals:

Bij sommige opleidingsplaatsen moet je ook het diploma Kinderverpleegkundige hebben behaald voordat je aan deze opleiding kunt beginnen. In elk geval moet je beschikken over aantoonbare kennis en vaardigheden op het gebied van kinderverpleegkunde.

Vrijstellingen
Verschillende diploma’s kunnen je vrijstellingen opleveren of kunnen ook als toelatingseis gelden. Dit is afhankelijk van het opleidingsinstituut en het ziekenhuis waar je werkt. Denk aan diploma's als:

EVC-procedure
Wanneer je de nodige relevante (vrijwilligers)ervaring hebt kun je ook een verkort traject volgen. Je kunt je ervaring laten erkennen via een EVC-procedure. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Zie ook: Gaan Leren: EVC: erkenning voor ervaring

Solliciteren
Bij de start van de opleiding moet je werkzaam zijn in een kinderziekenhuis of op een IC Kinderen van een universitair medisch centrum. Het uitgangspunt is dat je tijdens de opleiding een arbeidsovereenkomst voor minimaal 24 uur per week hebt.