Opleiding Intensive Care Kinderverpleegkundige

Wat leer je?

De specialistische vervolgopleiding Intensive Care Kinderverpleegkundige bestaat uit theorie-, vaardigheids-, en praktijkmodules. Hier leer je hoe je kinderen van 0 tot 18 jaar zelfstandig kunt verplegen. Deze kinderen bevinden zich in een acute, levensbedreigende situatie of dreigen hierin te komen. Ook de begeleiding van het kind en de ouders komen aan de orde.

Onderwerpen
De opleiding is verdeeld in verschillende modules:
- Basiszorg op de Intensive Care afdeling
- De stabiele Intensive Care-kinderpatiënt
- De instabiele Intensive Care-kinderpatiënt
- Specifieke verpleegkundige zorg op de afdeling Intensive Care Kinderen, o.a. met betrekking tot respiratie, circulatie, het zenuwstelsel, voeding, vocht en uitscheiding, houding, beweging en rust.

Verhouding theorie/praktijk
Je theoretische kennis pas je tijdens je werk en je praktijkperiode toe. Er zijn lesdagen gereserveerd voor het theorie- en vaardigheidsonderwijs.

Tijdens je opleiding werk je minimaal 24 uur per week op een IC Kinderen in een kinderziekenhuis of een academisch medisch centrum.

Werk je tijdens de opleiding op een Intensive Care Kinderen of PICU, een Pediatrische Intensive Care Unit, dan levert de integratie van theorie en praktijk gedurende twaalf maanden wel de kwalificatie intensive care kinderverpleegkundige op.

Afronding
Na afronding van de opleiding word je opgenomen in het CZO-register. Je moet dan wel je diploma behaald hebben in een door het CZO erkend ziekenhuis.