Opleiding Kinderverpleegkundige

Wat leer je?

Wat leer je?
De specialistische vervolgopleiding Kinderverpleegkundige bestaat uit theorie-, vaardigheids-, en praktijkmodules. Hier leer je zorg te verlenen aan kinderen en hoe je ouders kunt begeleiden.

Onderwerpen
De onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen, zijn onder andere het bieden van verpleegkundige zorg aan:
- pasgeborenen en zuigelingen
- kinderen na chirurgische ingrepen
- kinderen met kindergeneeskundige problemen
- chronisch zieke en/of ernstig zieke en/of stervende kinderen
- kinderen met een handicap
- kinderen met psychosomatische aandoeningen

Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsfasen van gezonde en zieke kinderen.

Ook de onderdelen zelfstandig leren, de professionalisering van de zorg en het doen van onderzoek komen aan bod.

Afronding
Na het behalen van alle modules ontvang je het diploma Kinderverpleegkundige en word je opgenomen in het CZO-register. Je moet dan wel je diploma behaald hebben in een door het CZO erkende zorginstelling.

Extramurale zorg - zorg thuis
Het is ook mogelijk om je te specialiseren in de zorg voor kinderen die thuis verzorging en verpleging nodig hebben. Je kiest dan voor de opleiding Kinderverpleegkundige Extramurale Zorg. Je doet tijdens deze opleiding praktijkervaring op in zowel een ziekenhuis als in de thuiszorg, hospice of verpleegkundig kinderdagverblijf.