Opleiding Klinisch perfusionist

Wat leer je?

Tijdens de opleiding Klinisch Perfusionist leer je hoe je met behulp van de hart-longmachine de functie van hart en longen overneemt tijdens hartoperaties. En hoe je tijdens deze operaties de bloedsomloop en zuurstofvoorziening van patiënten reguleert.

Werken en leren
Tijdens deze opleiding werk je als klinisch perfusionist in opleiding in een ziekenhuis met een hart-longcentrum. Hiervoor heb je een leer-arbeidsovereenkomst nodig. De theorie volg je in verschillende lesblokken. Hiervoor volg je elke maand lessen op een aantal aaneengesloten dagen.

Theorie en praktijk
Het theoretisch gedeelte van de opleiding bevat onder andere de onderwerpen: anatomie, fysiologie, pathologie, thoraxchirurgie, anesthesiologie, cardiologie en biochemie. Zowel in theorie als in de praktijk leer je ook hoe je met patiënten en met medische techniek moet omgaan, hoe je met collega’s samenwerkt en hoe je de kwaliteit van het vak kunt verbeteren en in stand houden.

Afronding
Na afronding van de opleiding ontvang je het diploma Klinisch Perfusionist, dat landelijk erkend is. Ook word je opgenomen in het CZO-register Gediplomeerde Klinisch Perfusionisten.