Opleiding Klinisch perfusionist

Waar wil jij je aanmelden?

Opleiding Klinisch perfusionist

Waar wil jij je aanmelden?

Theorie
Op dit moment kun je het theoretische gedeelte van de specialistische opleiding Klinisch Perfusionist alleen in Leiden volgen. Let op: dit geldt alleen als je aangenomen bent in een ziekenhuis waar je de praktijkopleiding kunt volgen.

Praktijk
Op de site van het College Zorg Opleidingen (CZO) kun je vinden bij welke ziekenhuizen je de praktijkopleiding kunt volgen. Zie: extra info.

Hoe aanmelden?
Als je aangenomen bent, meldt het ziekenhuis je aan bij het opleidingsinstituut in Leiden. Je kunt één keer per jaar met de opleiding beginnen.

Meer onderwijsinstellingen

Zoek en vind adressen via onderwijsinstellingen vinden.