Opleiding Laborant Klinische Neurofysiologie

Wat leer je?

Het eerste jaar
Gedurende dit jaar studeer je, naast je werk op de afdeling Klinische Neurofysiologie van een ziekenhuis, zelfstandig met behulp van schriftelijk studiemateriaal. Modulen die aan bod komen zijn onder andere algemene medische kennis, lokalisatie en het normale EEG, opnametechniek, omgangskunde en communicatie.

Deze kennis breng je al direct in de praktijk: in de eerste vijf maanden ligt het accent namelijk op het aanleren van praktische vaardigheden en het assisteren bij diverse onderzoeken. In de resterende maanden krijg je de opdracht om onder begeleiding een flink aantal EEG’s te registreren.

Het tweede jaar
Ook leerjaar twee volg je inservice: je studeert terwijl je werkt. In het studiemateriaal komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: Speciële anatomie en fysiologie en pathologie, EEG en afwijkend EEG, EMG en Evoked potentials.

Voor de praktijk geldt dat je ook gedurende dit studiejaar EEG’s registreert en daarnaast assisteert bij andere klinisch neurofysiologische onderzoeken.

Het derde jaar
Tijdens het derde en laatste jaar van de opleiding ga je dieper in op de modules EEG en afwijkend EEG. Ook komen de signaalanalyse, ultrageluid en diverse technieken aan bod.

Contactonderwijs
Elk lesjaar worden minimaal twee thematische lesdagen georganiseerd.

Afronding
Om uiteindelijk in het bezit te komen van het diploma Laborant Klinische Neurofysiologie moet je geslaagd zijn voor de examens van alle modulen en de praktijkopdrachten met succes hebben uitgevoerd. Voordat je je diploma, de bijbehorende beoordelingslijst en het insigne in ontvangst mag nemen, moet je bovendien de belofte tot geheimhouding hebben afgelegd!