Opleiding Laborant Klinische Neurofysiologie

Wist je dat…?

je elk moment van het jaar kunt beginnen met deze opleiding? Voordat je start moet je er wel voor zorgen dat je als leerling laborant klinische neurofysiologie werkt in een ziekenhuis met een opleidingsbevoegdheid.

een gedeelte van de opleiding te volgen is op Internet? Dit kan namelijk bij LOI Campus. Hier kun je veel informatie vinden, allerlei actuele examentips zoeken en contact leggen met docenten en medestudenten.

je via de NVZ (zie extra info) adressen van ziekenhuizen kunt opvragen?