Opleiding Leraar/Tolk Nederlandse Gebarentaal

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Leraar/Tolk Nederlandse Gebarentaal

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma's
Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's:
- HAVO
- VWO
- MBO, niveau 4
- Associate degree in vergelijkbare richting

Indien je hoger geschoold bent dan de hier genoemde opleidingen, word je natuurlijk ook tot de HBO-opleiding toegelaten.

Welk instroomprofiel?
Alle instroomprofielen geven toelating tot de opleiding.

Heb je al een diploma van een Associate degree in deze richting gehaald? Dan hoef je in veel gevallen alleen de laatste 2 jaar van deze HBO-opleiding te volgen. Het gaat om het Ad-diploma:

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.