Opleiding Leraar/Tolk Nederlandse Gebarentaal

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens het eerste jaar van de opleiding ligt de nadruk op het leren van de Nederlandse Gebarentaal (NGT), op kennis verwerven over en kennismaken met de Dovengemeenschap en op inzicht krijgen in de beroepspraktijk.

Tolk of leraar?
Bij aanvang van de opleiding maak je een begin met het voorbereiden op je toekomstige beroep: leraar Nederlandse Gebarentaal of tolk Nederlandse Gebarentaal. Vakken die in de opleiding tot tolk verder uitgediept worden, zijn tolkvaardigheden en interactievaardigheden. Als je voor de richting leraar Nederlandse Gebarentaal kiest, krijg je scholing in onder andere vakdidactiek en onderwijskunde.

Praktijk
Voor beide richtingen geldt dat door middel van stages in alle leerjaren ruimschoots aandacht wordt besteed aan de praktijk.