Opleiding Leraar/Tolk Nederlandse Gebarentaal

Wist je dat…?

je deze opleiding alleen in Utrecht kunt volgen?

gebarentaal voor zo'n 15.000 Nederlandssprekenden hun tweede taal is?

er ook een vervolgopleiding bestaat? Namelijk de master Dovenstudies/Leraar Nederlandse Gebarentaal, die je ook kunt volgen aan de Hogeschool Utrecht.

het in Utrecht ook mogelijk is om een associate degree curriculum te volgen en te worden opgeleid tot schrijftolk? Een schrijftolk typt op een speciaal toetsenbord, op spreeksnelheid, het gesproken Nederlands voor dove of slechthorende klanten. De klant leest mee op een laptopscherm. Na het behalen van het diploma Schrijftolk kun je nog doorstuderen voor tolk Nederlandse gebarentaal.

er ook een universitaire studie Nederlandse Gebarentaal bestaat? Je kunt deze studie alleen volgen aan de Universiteit van Amsterdam.