Opleiding Logopedie

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Logopedie

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma's
Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van een van de volgende diploma's:
- HAVO
- VWO
- MBO niveau 4

Welk instroomprofiel?
- Natuur en Techniek
- Natuur en Gezondheid
- Cultuur en Maatschappij
- Economie en Maatschappij

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Andere bijzonderheden...
Voor deze opleiding geldt dat er naast de diploma-eisen ook aanvullende eisen zijn op het gebied van (zang)stem en uitspraak, waarop je wordt getest. Neem daarom altijd eerst contact op met de hogeschool.