Opleiding Management in de Zorg

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Management in de Zorg

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma's
Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van één van de volgende diploma’s of bewijzen:
- HAVO
- VWO
- MBO niveau 4
Voor deze opleiding geldt dat er naast de diploma-eisen ook aanvullende eisen gelden. Neem daarom altijd eerst contact op met de hogeschool.

Vrijstelling
Heb je al een diploma van een Associate degree in deze richting gehaald? Dan hoef je in veel gevallen alleen de laatste 2 jaar van deze HBO-opleiding te volgen. Bijvoorbeeld bij het Ad-diploma:

Mogelijke aanvullende eisen
Het kan zijn dat hogescholen voor de deeltijdopleiding aanvullende eisen stellen. Die eisen zijn bijvoorbeeld: minimaal één jaar werkervaring in de zorgsector en/of tijdens de opleiding een baan van minstens twee dagen (zo'n 20 uur) per week in een zorginstelling.

MBO -of HBO-diploma
Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van een relevant MBO-diploma op niveau 4 of een HBO-propedeuse of HBO-diploma. Denk daarbij aan:

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.