Opleiding Management in de Zorg

Wat leer je?

Tijdens de deeltijdopleiding Management in de Zorg worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandeld:
- Kader waarbinnen de zorgverlening plaatsvindt
- Operationeel leiding geven
- Management en beleid
- Management en vernieuwing

Bovendien wordt speciale aandacht besteed aan informatie- en communicatietechnologie.

Tijdens de opleiding werk je veel met voorbeelden uit de praktijk. Onderdelen waaraan in dit kader aandacht wordt besteed zijn bijvoorbeeld methodische praktijkbegeleiding, het schrijven van een beleidsnotitie en het aanleggen van een leerdossier. De dingen die je tijdens deze opleiding leert, pas je zoveel mogelijk toe in je eigen werksituatie.

Als je deze studie hebt afgerond, ben je in het bezit van de titel Bachelor of Health Care.