Opleiding Management in de Zorg

Wist je dat…?

je deze opleiding ook als Associate degree kunt volgen? Dit opleidingsprogramma duurt twee jaar. Lees meer over de Ad Management in de Zorg.

informatietechnologie binnen zorginstellingen steeds belangrijker wordt? Daarom leer je tijdens de opleiding veel over computers, netwerken en het gebruik van bijvoorbeeld managementinformatiesystemen.

het voor de duur van deze opleiding uitmaakt hoeveel werkervaring je in de gezondheidszorg hebt?

er ook een managementopleiding voor de zorg bestaat waarbij geen specifieke vooropleidingseisen worden gesteld? Dat is de schriftelijke opleiding Management in de Gezondheidszorg.