Opleiding Master Fysiotherapiewetenschap

Wist je dat…?

je een pre-master moet volgen als je een HBO-opleiding hebt gedaan? Je wordt toegelaten met een pre-masterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen, richting Fysiotherapiewetenschap, of met een gelijkwaardige pre-master.

er over het algemeen drie verschillende behandelmethoden zijn? Het gaat om: bewegingstherapie, massage en fysische therapie.  

je de Engelse taal goed moet beheersen bij deze master? Je leest en schrijft namelijk Engelse teksten en artikelen tijdens de master. Ook zijn sommige onderdelen van toetsen in het Engels.