Opleiding Master Innovatie in Zorg en Welzijn

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens de masteropleiding Innovatie in Zorg en Welzijn leer je alles over innovatie en organisatie in de zorg en ben je nauw betrokken bij alle ontwikkelingen in de sectoren zorg en welzijn. Je verdiept je in nieuwe vormen van zorg: goede en betaalbare zorg, met de best mogelijke kwaliteit.

In het eerste jaar
Bij de start van deze opleiding ligt het zwaartepunt bij de ontwikkeling van academische competenties en advisering. Je leert over methoden en technieken van onderzoek, evidence based practice, kritisch denken, vraagsturing en strategie en beleid. Ten slotte leg je je toe op adviesvaardigheden en persoonlijke effectiviteit.

In het tweede jaar
In jaar 2 maak je een probleemanalyse en doe je aanvullend onderzoek. Ook houd je je bezig met implementatie- en kennismanagement, logistiek, businesscase en financiën. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van leiderschap en reflectieve praktijkvoering.

Afstuderen
Het eerste jaar sluit je af met een certificaat op een van de volgende gebieden: adviseur ketenzorg en verandermanagement, adviseur leren en innoveren of adviseur kwaliteit en veiligheid. Zowel in het eerste als tweede jaar werk je bij iedere module aan een opdracht waarmee je een probleem in de praktijk oplost. Met het succesvol afronden van deze praktijkopdrachten in een samenhangend artikel studeer je uiteindelijk af.

Persoonlijke effectiviteit en leiderschap
Gedurende de gehele masteropleiding is er naast inhoudelijke verdieping en praktijkervaring ook aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. De aandacht voor persoonlijke effectiviteit, leiderschap en strategische positionering zorgt ervoor dat je diploma bijzonder effectief is in de praktijk.

In de praktijk en via de online leeromgeving
Tijdens de master Innovatie in Zorg en Welzijn leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Je bent klaar, en dan?
Na deze master kun je zorginhoudelijke en bedrijfskundige inzichten zó combineren en toepassen dat je de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten kunt verbeteren. Je krijgt oog voor de belangen en perspectieven van verschillende partijen en leert vraag, aanbod en organisatie van de zorg perfect op elkaar af te stemmen.