Opleiding Master Klinische Psychologie

Wat leer je?

Tijdens de 1- of 2-jarige (researchmaster) Klinische Psychologie leer je hoe je psychisch ontregelde mensen diagnosticeert en behandelt. De psychische ontregeling is bijvoorbeeld ontstaan door traumatisering, stress, een persoonlijkheidsstoornis of genetische kwetsbaarheid. Meestal gaat het om een combinatie van factoren. Het gevolg is dat mensen last kunnen hebben van onder meer angst- of stemmingsklachten en vastlopende privé- en werkrelaties. Ook doe je wetenschappelijk onderzoek. 

Als klinisch psycholoog heb je drie belangrijke taken:

  • psychodiagnostiek
  • psychologische begeleiding en behandeling
  • wetenschappelijk onderzoek

Voor deze aspecten is dan ook volop aandacht in de opleiding.

Praktijk
Je verwerft praktijkervaring met een wetenschappelijke stage als (student-)psycholoog binnen het vakgebied van de Klinische Psychologie. Dat kan in de zorgsector (ziekenhuis, GGZ-instellingen etc.) zijn, maar ook in het onderwijs.

BADP
Tijdens deze wetenschappelijke stage kun je de NIP-aantekening Psychodiagnostiek behalen. De Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) is een kwaliteitskeurmerk van het NIP. De BAPD garandeert dat afgestudeerde psychologen een basisniveau aan kennis en ervaring hebben in de algemene psychodiagnostiek. Er worden strenge eisen gesteld voor het behalen van een BAPD. De Basisaantekening Psychodiagnostiek biedt een goede basis voor het onderdeel psychodiagnostiek van de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Voor toelating tot deze opleiding is de BAPD echter niet verplicht.

Masterthese
Je sluit je studie af met een masterthese. Hierin pas je je kennis en wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden (statistiek) toe in een experimenteel onderzoek of een literature review.

Diploma
Na behalen van je masterdiploma ben je masterpsycholoog. Je hebt geen BIG-registratie, dit betekent dat je nog niet zelfstandig diagnoses mag stellen. Wil je wel een BIG-registratie? Lees dan meer bij Vervolgopleidingen

Verschil universiteiten
De precieze invulling van de master kan per universiteit verschillen. Informeer bij de universiteit van jouw keuze naar de mogelijkheden. Zie ook: Waar aanmelden.