Opleiding Master Logopediewetenschap

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens deze opleiding wordt je opgeleid tot academisch professional die meewerkt aan de ontwikkeling, verspreiding en integratie van wetenschappelijk kennis op het gebied van stem-, spraak-, taal-, gehoor- en slikstoornissen.

Daarnaast kun je wetenschappelijke kennis en onderzoek toepassen om innovatie- en kwaliteitsbeleid te formuleren. Je kunt bijvoorbeeld meewerken aan innovaties in de functionele diagnostiek van stem-, spraak-, taal-, gehoor- en slikstoornissen, in functionele therapie (revalidatie en re-educatie), en in de interacties tussen de medische en de paramedische diagnostische en therapeutische benadering.

Je leert kennis te verzamelen, kritisch te analyseren, te presenteren en erover te debatteren. De taalwetenschappelijke benadering speelt bij dit proces een belangrijke rol.

Praktijk
Het masterprogramma Logopediewetenschap van de masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen bestaat uit zeven onderwijscursussen en een keuzecursus verdeeld over twee jaar in deeltijd.

Het cursorisch onderwijs is intensief en bestaat voor een belangrijk deel uit colleges en werkgroepen waarin diep op de stof wordt ingegaan. Er is veel ruimte voor het ontwikkelen van je academische vaardigheden en je kunt veel eigen inbreng kwijt. Het afstudeeronderzoek vormt de kroon op je opleiding en biedt  de perfecte mogelijkheid om je eigen accent te leggen en je opleiding verder te profileren in de richting die jou het meest aanspreekt.

Afstuderen
Als je alle onderdelen van de opleiding met goed gevolg hebt afgerond, ontvang je het diploma en kun je de letters MSc (Master of Science) achter je naam zetten.