Opleiding Master Neurorevalidatie en Innovatie

Wat leer je?

De Master Neurorevalidatie en Innovatie wordt aangeboden in twee modules: Zorgadvies en Zorgvernieuwing. Samen vormen de twee modules de Master Neurorevalidatie en Innovatie.

Wat leer je?
In deze opleiding bestudeer je de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van de hersenen, het ruggenmerg, spieren en zenuwen. Je leert deze in te zetten om de neurorevalidatiezorg inhoudelijk en organisatorisch evidence based te vernieuwen en verbeteren.

De opleiding bestaat uit 4 onderdelen:

  • neurorevalidatie in perspectief (gekeken vanuit je eigen vakgebied)
  • specialistische kennisontwikkeling in zorgketens
  • leiderschap in zorgvernieuwing
  • innovatie en implementatie in neurorevalidatie

Verschillende beroepsgroepen
Je leert over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken. Daartoe werk je samen met groepsgenoten van verschillende beroepsgroepen, zoals ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen.

Praktijk
Tijdens deze opleiding werk je in de praktijk. De opdrachten sluiten aan bij je dagelijkse werkomgeving en bij de patiënten met wie je werkt. Op deze wijze profiteren jouw patiënten, jouw team en je werkgever direct mee.