Opleiding Master of Arts Therapies

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Master of Arts Therapies

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma’s
Om tot de master te worden toegelaten, moet je het volgende HBO-diploma behaald hebben:

Aanvullende toelatingseisen
De Master of Arts Therapies is er voor dramatherapeuten, muziektherapeuten, beeldende therapeuten en dans- en bewegingstherapeuten met praktijkervaring en voor HBO-docenten Vaktherapie. Daarom heb je voor deze master naast een afgeronde HBO-opleiding Creatieve Therapie ook werkervaring nodig. Je moet minimaal 2 jaar 5 dagdelen per week hebben gewerkt als vaktherapeut. Dit betekent dat je minimaal 1680 werkuren moet hebben gemaakt. Verder bestaat de toelatingsprocedure uit een toelatingsgesprek. Op basis van je aanmeldingsbrief en CV word je uitgenodigd voor dit gesprek.

Werken en leren
De Master of Arts Therapies is een duale opleiding waarbij je tegelijkertijd gaat werken en leren. Daarom is het een voorwaarde dat je tijdens je studie minimaal 2 dagen per week werkt als vaktherapeut. Hieronder valt het geven, voorbereiden en bespreken van therapie.

Losse module
De opleiding biedt ook 4 vakspecifieke modules aan die je los kunt volgen: drama, muziek, beeldend en dans en beweging. Na het behalen van 1 van de 4 vakspecifieke modules op post HBO-niveau, ontvang je een certificaat. Wil je alsnog de gehele opleiding volgen? Dan kun je vrijstelling krijgen voor de gevolgde module.

Andere toelatingsmogelijkheden
Voldoe je niet aan het vereiste voortraject? Via een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties) kun je je verworven competenties laten vastleggen in een ervaringscertificaat.

Zuyd Hogeschool beslist of iemand met een afwijkend voortraject toelaatbaar is. Neem hiervoor contact op met de onderwijsinstelling.