Opleiding Master of Arts Therapies

Wat leer je?

Wat leer je?
De Master of Arts Therapies sluit aan op de bacheloropleiding Creatieve Therapie. Deze nascholing zorgt voor de verdere professionalisering en verwetenschappelijking van het beroep vaktherapeut.

De masteropleiding richt zich op het onderzoek naar het effect van vaktherapie op mensen met psychiatrische en psychosociale problemen. Je verdiept je in je eigen vakgebied: drama, muziek, beeldend of dans en beweging. Dit doe je door jouw praktijkervaring mee te nemen naar de opleiding. Tijdens de opleiding ontwikkel je indicaties, producten en richtlijnen voor je eigen cliënten. Daarnaast doe je praktijkonderzoek in je eigen werksituatie en daarbuiten.

De opleiding laat jou je methodische kennis en therapeutisch handelen vanuit verschillende invalshoeken uitbreiden en onderbouwen. Je leert onder meer de toegevoegde waarde van vaktherapie te benoemen, het effect van vaktherapie te onderbouwen, behandelproducten te ontwikkelen, praktijkonderzoek uit te voeren en resultaten van onderzoek te formuleren. Kortom: je zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing van het vak.

Opbouw van de opleiding
In jaar 1 volg je verschillende modules:
- indicatiestelling en productontwikkeling
- evaluatie onderzoeksresultaten en richtlijnontwikkeling
- vakspecifieke verdieping: drama, muziek, beeldend of dans en beweging
- theorieontwikkeling
- professionalisering en verwetenschappelijking

Jaar 2 bestaat uit 2 projecten:
- praktijkgericht kwalitatief onderzoek
- praktijkgericht kwantitatief onderzoek