Opleiding Master Pedagogiek

Wist je dat…?

je na deze master ook les kunt gaan geven aan een
HBO-bacheloropleiding Pedagogiek?

de opleiding niet bij elke hogeschool even lang duurt?

je veel opdrachten voor school tijdens je werk kunt uitvoeren?

de master aan de Hogeschool Utrecht Master (Ecologische) Pedagogiek heet? Tijdens de opleiding leer je hoe je jongeren moet helpen in een wereld die steeds complexer wordt. Het draait om de gehele leefomgeving van het kind.

de master aan de Hogeschool Rotterdam Urban Education heet? Deze opleiding is gericht op de problemen waarmee opgroeiende kinderen en jongeren in de grote stad te maken krijgen.

er ook een master in de psychologie bestaat die gericht is op kinderen? Dat is de master Kinder- en Jeugdpsychologie.