Opleiding Master Psychomotorische Therapie

Welke vervolgopleidingen zijn er?

Opleiding Master Psychomotorische Therapie

Welke vervolgopleidingen zijn er?

Na het behalen van je master Psychomotorische Therapie kun je je aanmelden voor topregistratie in het register voor vaktherapeutische beroepen. Dan ben je erkend als gekwalificeerd vaktherapeut door de Stichting Registers Vaktherapeutische Beroepen (SVRS).